Fysiotherapie Bleekveld

Wat mag u van ons verwachten

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

HKZ Logo

Fysiotherapie Bleekveld

Wat mag u van ons verwachten?

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

HKZ Logo
Schouder klachten | Fysiotherapie Bleekveld Tiel

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Bekijk hier ons privacyreglement

Voor zaken aangaande privacy en gegevensbescherming is Freek Maier onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij is hiervoor te bereiken in onze praktijk of via de mail f.maier@bleekveld.nl

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt bij het onderzoeken en behandelen van patiënten. Mocht u dit niet prettig vinden, geeft u dit dan alstublieft aan bij uw behandelaar.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere medewerkers, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de praktijkhouders. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek op de balie.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Bij aanmelding vragen wij naar uw;

  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Contact opnemen