Specialisaties & aandachtsgebieden

Oncologie

Kanker is een diagnose die bij ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland eens in het leven gesteld wordt. Kanker krijgt steeds meer het karakter van een chronische aandoening. Sommige patiënten moeten na een succesvolle behandeling leren omgaan met blijvende functiestoornissen. Voor anderen is genezing niet meer mogelijk, maar ook deze palliatieve patiënten kunnen dankzij medicatie soms nog jaren een zinvolle levensinvulling hebben.

Oncologie

Specialisaties & aandachtsgebieden

Kanker is een diagnose die bij ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland eens in het leven gesteld wordt. Kanker krijgt steeds meer het karakter van een chronische aandoening. Sommige patiënten moeten na een succesvolle behandeling leren omgaan met blijvende functiestoornissen. Voor anderen is genezing niet meer mogelijk, maar ook deze palliatieve patiënten kunnen dankzij medicatie soms nog jaren een zinvolle levensinvulling hebben.

Fysiotherapie bij kanker

De groeiende groep kankerpatiënten, in alle fasen van de ziekte, doet een toenemend beroep op zowel de medische als de ondersteunende (psychosociale en paramedische) disciplines, waaronder de fysiotherapie.

De fysiotherapeutische benadering van (ex)kankerpatiënten hoeft niet anders te zijn dan die van andere patiënten. De kankerpatiënt is een “gewone patiënt”, en fysiotherapie is gewoon fysiotherapie. Wel kan specifieke (medische) achtergrondkennis noodzakelijk zijn. Ook worden er hoge eisen gesteld aan deelaspecten van het fysiotherapeutische handelen, waaronder communicatie.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Bij aanmelding vragen wij naar uw;

  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Contact opnemen