Specialisaties & aandachtsgebieden

Chronische zorgnet perifeer Arterieel vaatlijden

In mei dit jaar hebben Anne van Hesteren en Freek Maier de opleiding Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) gevolgd bij Chronisch Zorgnet. Chronisch Zorgnet waarborgt de kwaliteit van haar aangesloten therapeuten door opleiding en accreditatie, daarnaast maken zij afspraken met zorgverzekeraars. Dit heeft ertoe geleid dat fysiotherapie bij PAV vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Het is gebruikelijk dat er gewerkt wordt volgens het Stepped Care model, waarbij patiënten met PAV (ook wel etalage benen) eerst verwezen worden naar een therapeut voor gesuperviseerd looptraining (GLT) en leefstijlbegeleiding. Uit onderzoek is gebleken dat GLT in combinatie met leefstijlbegeleiding de loopafstand van patiënten met PAV sterk kan verbeteren. Daarnaast is gebleken dat het Stepped Care model zeer kosteneffectief werkt, omdat bij veel patiënten een dotter of bypassinterventie niet meer nodig blijkt te zijn. De huisarts & POH spelen een sleutelrol binnen het Stepped Care model. Zijn er PAV patiënten die in aanmerking komen voor GLI in combinatie met leefstijlbegeleiding? Wij gaan graag de samenwerking aan!

Specialisaties & aandachtsgebieden

Chronisch zorgnet perifeer Arterieel vaatlijden

In mei dit jaar hebben Anne van Hesteren en Freek Maier de opleiding Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) gevolgd bij Chronisch Zorgnet. Chronisch Zorgnet waarborgt de kwaliteit van haar aangesloten therapeuten door opleiding en accreditatie, daarnaast maken zij afspraken met zorgverzekeraars. Dit heeft ertoe geleid dat fysiotherapie bij PAV vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Het is gebruikelijk dat er gewerkt wordt volgens het Stepped Care model, waarbij patiënten met PAV (ook wel etalage benen) eerst verwezen worden naar een therapeut voor gesuperviseerd looptraining (GLT) en leefstijlbegeleiding. Uit onderzoek is gebleken dat GLT in combinatie met leefstijlbegeleiding de loopafstand van patiënten met PAV sterk kan verbeteren. Daarnaast is gebleken dat het Stepped Care model zeer kosteneffectief werkt, omdat bij veel patiënten een dotter of bypassinterventie niet meer nodig blijkt te zijn. De huisarts & POH spelen een sleutelrol binnen het Stepped Care model. Zijn er PAV patiënten die in aanmerking komen voor GLI in combinatie met leefstijlbegeleiding? Wij gaan graag de samenwerking aan!

Trainingscentrum Fysiotherapie Bleekveld Tiel

Maatwerk begeleiding

Voordat er gestart wordt met GLT word er een aantal vragenlijsten afgenomen en een loopbandtest gedaan welke elke 3 maanden wordt herhaald om zo progressie te kunnen meten in de pijnvrije en maximale loopafstand. De GLT interventie bestaat niet alleen uit lopen! De therapeut analyseert en houdt rekening met andere beperkingen, zoals co-morbiditeit(en) en bijvoorbeeld eventuele problemen in kracht, uithoudingsvermogen en/of balans om zo een bij de patiënt passend trainingsprogramma samen te stellen.

Zonder leefstijl begeleiding is de GLT minder effectief. De therapeut bespreekt of maakt inzichtelijk waar er verbeteringen in leefstijl kunnen worden gerealiseerd en verwijst of overlegt zo nodig met andere disciplines om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Bij aanmelding vragen wij naar uw;

  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Contact opnemen