Specialisaties & aandachtsgebieden

Dry Needling

Dry needling is een behandelvorm waarbij een verharding in een spier (een triggerpoint) wordt gedeactiveerd. Dit wordt gedaan door een ultra dunne naald te plaatsen in, of in de directe nabijheid van, het triggerpoint.

Een behandeling zal bij ons nooit uit alleen dry needling bestaan. We zien dry needling als onderdeel van een behandeling waarbij ook dikwijls oefeningen horen. De keuze voor toepassen van dry needling wordt gemaakt op basis van het klachtenbeeld en het behandeldoel door de therapeut.

Specialisaties & aandachtsgebieden

Dry needling

Dry needling is een behandelvorm waarbij een verharding in een spier (een triggerpoint) wordt gedeactiveerd. Dit wordt gedaan door een ultra dunne naald te plaatsen in, of in de directe nabijheid van, het triggerpoint.

Een behandeling zal bij ons nooit uit alleen dry needling bestaan. We zien dry needling als onderdeel van een behandeling waarbij ook dikwijls oefeningen horen. De keuze voor toepassen van dry needling wordt gemaakt op basis van het klachtenbeeld en het behandeldoel door de therapeut.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Bij aanmelding vragen wij naar uw;
  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
Contact opnemen