Specialisaties & aandachtsgebieden

COPD

COPD is een longziekte waarbij mensen klachten ervaren als kortademigheid, hoesten, piepen, sputumproductie, spierzwakte en een verminderde fysieke fitheid. Naast stoppen met roken is het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen een belangrijk deel van de behandeling.

Voor COPD-patiënten bieden wij, naast één-op-één behandelingen ook therapie aan in groepen.

Specialisaties & aandachtsgebieden

COPD

COPD is een longziekte waarbij mensen klachten ervaren als kortademigheid, hoesten, piepen, sputumproductie, spierzwakte en een verminderde fysieke fitheid. Naast stoppen met roken is het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen een belangrijk deel van de behandeling.

Voor COPD-patiënten bieden wij, naast één-op-één behandelingen ook therapie aan in groepen.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Bij aanmelding vragen wij naar uw;
  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.
Contact opnemen