Fysiotherapie Bleekveld

Tarieven

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Kinderen (< 18 jaar) krijgen fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket. Bent u 18 jaar of ouder, dan wordt fysiotherapie uitsluitend in een aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel er wordt vergoed is per aanvullende verzekering verschillend. Uit service oogpunt houden wij hier zoveel als mogelijk rekening mee. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het overschrijden van het aantal vergoede behandelingen. Houdt dit dus zelf goed in de gaten!

Fysiotherapie Bleekveld

Tarieven

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Kinderen (< 18 jaar) krijgen fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket. Bent u 18 jaar of ouder, dan wordt fysiotherapie uitsluitend in een aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel er wordt vergoed is per aanvullende verzekering verschillend. Uit service oogpunt houden wij hier zoveel als mogelijk rekening mee. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het overschrijden van het aantal vergoede behandelingen. Houdt dit dus zelf goed in de gaten!

Uitzonderingen

Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen fysiotherapie (vanaf de 21ste behandeling) vanuit het basispakket van hun zorgverzekering vergoed. Zorg vanuit de basisverzekering gaat wel ten laste van het eigen risico.

Is het bovenstaande niet op u van toepassing of is het aantal vergoede behandeling overschreden, dan krijgt u van ons de rekening.

Wilt u meer informatie over vergoedingen, neem dan contact met ons op.

contact opnemen

Onze tarieven voor 2024

Zitting Fysiotherapie* € 40,-
Zitting Manuele Therapie* € 52,-
Zitting Fysiotherapie voor complexe zorgvragen* € 52,-
Groepszitting 5-10 personen € 20,-
   
Screening* € 16,-
Screening intake en onderzoek* € 65,-
Intake en onderzoek na verwijzing* € 50,-
Eenmalig Fysiotherapeutisch consult* € 70,-
   
Telefonische zitting € 16,-
Toeslag aan huis/ op locatie € 15,-
No show tarief € 25,-

* op deze tarieven kan een toeslag aan huis van toepassing zijn

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Bent u verhinderd?

Verzet op tijd uw afspraak!

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht.