Fiysiotherapie Bleekveld

Privacyregelement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Wij willen graag uw (medische) gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij  niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier. Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen:  met een speciale pas en een wachtwoord of via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd.
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
 • In het geval u van zorgverlener wilt veranderen heeft u het recht dat wij uw gegevens aan de nieuwe zorgverlener overdragen.

Voor zaken aangaande privacy en gegevensbescherming is Freek Maier onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij is hiervoor te bereiken in onze praktijk of via de mail (f.maier@bleekveld.nl

Fysiotherapie Bleekveld

ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktijkinformatie:

1. Huisreglement
2. Kwaliteit
3. Klachten
4. Privacy/AVG

1. Huisreglement

1.1 Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0344-615445, door het contactformulier in te vullen via onze website of een email te sturen naar info@bleekveld.nl. Bij aanmelding wordt gevraagd naar uw NAW gegevens en om welke klacht het gaat. Als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft dan ontvangt u na het maken van de afspraak van ons een bevestiging per email en twee dagen voor de afspraak een herinnering. Mocht u deze e-mailberichten niet ontvangen, neem dan even contact met ons op om te controleren of wij het juiste emailadres hebben genoteerd.

1.2 Afspraak afzeggen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Voor het afzeggen van uw afspraak zijn wij telefonisch te bereiken tijdens kantoortijden via telefoonnummer 0344-615445. U kunt uw afspraak ook 24 uur per dag, 7 dagen per week afzeggen via info@bleekveld.nl. Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Let op: deze kosten worden niet door uw zorgverzekering vergoed. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

1.3 Wachtruimte

U kunt in de wachtruimte plaatsnemen en hoeft zich niet bij de balie te melden. U wordt in de wachtruimte opgehaald door uw fysiotherapeut. Het kan zijn dat u enkele minuten moet wachten, doordat een afspraak uitloopt. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

1.4 De eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De therapeut zal u eerst vragen stellen over uw klachten. Vervolgens zal hij/zij u lichamelijk onderzoeken. Naar aanleiding van het gesprek en onderzoek worden in overleg met u behandeldoelen opgesteld, ook kan het zo zijn dat u vragenlijsten moet invullen. Vervolgens wordt de therapievorm en geschatte duur besproken. Tevens zal de therapeut u adviezen voor thuis en op het werk geven. De eerste afspraak duurt net als de vervolgafspraken maximaal 30 minuten. Wij willen u vragen om uw legitimatiebewijs, eventuele verwijsbrief en gegevens van uw zorgverzekering mee te nemen met de eerste afspraak. Bij de tweede afspraak zal worden gestart met de behandeling van uw klacht.

1.5 Tarieven

De behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Om te weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt door uw zorgverzekering is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekering. U dient zelf te weten wat u vergoed krijgt.

1.6 Hygiëne

Wij verwachten van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij vragen u om zelf een handdoek mee te nemen om de behandeltafel of apparatuur in de zaal mee af te dekken.

1.7 Niet roken

Het is in onze praktijk en het gehele gebouw van het ECT niet toegestaan te roken.

1.8 Oefenzaal

Het is alleen toegestaan de oefenruimte te betreden in het bijzijn van uw
fysiotherapeut. Soms kan het zijn dat uw therapeut afspraken met u maakt om voorafgaand of na afloop van de behandeling zelfstandig te oefenen in de zaal. Dit is echter alleen toegestaan op aanwijzing van uw fysiotherapeut en wanneer de fysiotherapeut aanwezig is in de praktijk. Met schone schoenen de oefenzaal betreden. Zaal of sportschoenen zijn niet direct noodzakelijk.

1.9 Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie of ziekteverzuim. Doordat wij de voortgang in een dossier vastleggen, kan een collega altijd inzien welke klachten u heeft en welke behandelingsmethode er wordt uitgevoerd. Op die manier kan uw behandeling gewoon verder gaan.

1.10 Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire krijgt een begeleider toegewezen die hem/haar begeleidt bij het onderzoeken en behandelen van patiënten. Mocht u het niet prettig vinden, geeft u dit dan alstublieft aan bij uw behandelaar. De stagiaire heeft zich net als uw behandelaar te houden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie aangaande uw behandelproces.

1.11 Aansprakelijkheid

De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

2. Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten in onze praktijk zijn geregistreerd in het BIG register en in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en voldoen aan de door de KNGF gestelde kwaliteitseisen. Wij maken gebruik van een digitale tevredenheid enquête die u automatisch aan het einde van een behandeling ontvangt. Wij stellen het zeer op prijs als u de tijd neemt voor het invullen van de enquête. Door uw feedback kunnen wij onze zorgverlening blijven verbeteren (www.qualizorg.nl).

3. Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere medewerkers, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de praktijkhouders. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek op de balie.

4. Privacy

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen: met een speciale pas en een wachtwoord of via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd.
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken en/of contact opnemen met onze AVG functionaris. Kim van Eldijk is onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Zij is hiervoor te bereiken in onze praktijk of via de mail administratie@bleekveld.nl.
 • Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
 • In het geval u van zorgverlener wilt veranderen heeft u het recht dat wij uw gegevens aan de nieuwe zorgverlener overdragen.