Specialisaties & aandachtsgebieden

Sportfysiotherapie

Een sportfysiotherapeut kan je bijstaan wanneer je een (sport)blessure hebt. Maar kan je ook adviseren over de opbouw van je training, over schoenen en braces of helpen bij een sportkeuze.

Specialisaties & aandachtsgebieden

Sportfysiotherapie

Een sportfysiotherapeut kan je bijstaan wanneer je een (sport)blessure hebt. Maar kan je ook adviseren over de opbouw van je training, over schoenen en braces of helpen bij een sportkeuze.

Trainingscentrum Fysiotherapie Bleekveld Tiel

Sportadvies

Veel mensen willen wel sporten of bewegen, maar hebben geen sportervaring. De sportfysiotherapeut kan je helpen wanneer je wilt starten met sporten, door begeleiding bij het kiezen van een activiteit die bij je past en het adviseren over de opbouw van jouw trainingsbelasting.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Bij aanmelding vragen wij naar uw;

  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Contact opnemen