Specialisaties & aandachtsgebieden

SHockwave

Shockwave zoals deze gebruikt wordt in de orthopedie/ fysiotherapie zou je kunnen zien als het kleine broertje van de niersteenvergruizer. Deze technologie is verder ontwikkeld in de orthopedie en nu worden er ook goede resultaten behaald bij de behandeling van aanhoudende spier/peesklachten.

Shockwave wordt onder meer ingezet bij:

  • Calcificaties (hielspoor, schouder)
  • Aanhoudende peesklachten (achillespees, tenniselleboog, patellapees, trochanter pijn syndroom)
  • Myofasciale syndromen (triggerpoints)

Shockwave zorgt voor weefselregeneratie, vernietiging van calcificaties, pijndemping door inhibitie van pijnreceptoren.

Specialisaties & aandachtsgebieden

Shockwave

Shockwave zoals deze gebruikt wordt in de orthopedie/ fysiotherapie zou je kunnen zien als het kleine broertje van de niersteenvergruizer. Deze technologie is verder ontwikkeld in de orthopedie en nu worden er ook goede resultaten behaald bij de behandeling van aanhoudende spier/peesklachten.

Shockwave wordt onder meer ingezet bij:

  • Calcificaties (hielspoor, schouder)
  • Aanhoudende peesklachten (achillespees, tenniselleboog, patellapees, trochanter pijn syndroom)
  • Myofasciale syndromen (triggerpoints)

Shockwave zorgt voor weefselregeneratie, vernietiging van calcificaties, pijndemping door inhibitie van pijnreceptoren.

Klachten | Fysiotherapie Bleekveld Tiel

De behandeling met shockwave is niet pijnloos

Binnen de praktijk hebben we ook nog de mogelijkheid om shockwave te combineren met echografie. Hierdoor kan de behandeling met shockwave nog gerichter plaatsvinden.

Afspraak maken

Wij zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar u voor komt en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Bij aanmelding vragen wij naar uw;

  • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
  • BSN (BurgerServiceNummer) en Geldig legitimatiebewijs,
  • De verwijsbrief (indien van toepassing)

Afmelden / Verzetten

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de kosten van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Contact opnemen