Algemene voorwaarden

Inschrijving
1.1
De deelnemer is verplicht een gezondheidsverklaring/anamnese formulier in te vullen en te tekenen.

1.2 De deelnemer wordt vooraf getest op lichaamssamenstelling en conditie. Aan de hand van de uitslag wordt een individueel trainingsprogramma samengesteld. Deze test is verplicht bij aanvang van het abonnement. De test kan elke drie maanden op verzoek herhaald worden.

Proefmaand
2.
De eerste vier weken is een proefmaand. Tijdens de proefmaand kan de deelnemer op elk gewenst moment opzeggen. Indien de deelnemer binnen de proefmaand opzegt, dienen alleen de gevolgde trainingen en de test te worden betaald.

Opzegtermijn
3.
Vanaf het verstrijken van de proefmaand is een opzegtermijn van vier weken voor het einde van de abonnementsperiode van toepassing. Indien tijdens de opzegtermijn geen gebruik van de trainingen wordt gemaakt is er geen recht op restitutie.

Betaling
4.
Het trainingsgeld wordt steeds vooraf en in de eerste week van de abonnementsperiode voldaan. Het trainingsgeld wordt bij voorkeur middels een automatische incasso afgeschreven.

Trainingen
5.1
De trainingen vinden plaats onder professionele begeleiding van fysiotherapeuten.

5.2 De deelnemer is verplicht tijdens de trainingen een handdoek te gebruiken om de zittingen van de krachtapparatuur te beschermen. Tijdens het trainen dient de deelnemer sportschoenen te dragen. Deze schoenen mogen niet buiten gedragen zijn.

Trainingsfrequentie
6.
Het terugbrengen van de trainingsfrequentie kan alleen voor het begin van een nieuwe abonnementsperiode.

Afmelding voor een enkele training
7.1
De deelnemer dient zich, om het recht op het inhalen van gemiste trainingen te behouden, bij verhindering minimaal 24 uur voor de te missen training af te melden.

7.2 Een gemiste training kan worden ingehaald naast de reguliere trainingen, mits er 24 uur van tevoren is afgezegd en mits er ruimte is op het gewenste inhaaltijdstip.

Afmelding wegens vakantie
8.
Iedere deelnemer heeft 1 keer per jaar het recht om zijn abonnementsperiode voor de duur van een vakantieperiode (maximaal 4 weken) te verlengen. Dit dient 1 week voor aanvang van deze vakantieperiode gemeld te worden.

Afmelding wegens langdurige ziekte
9.
Indien de deelnemer als gevolg van een langdurige ziekte niet in staat is de trainingen te volgen, kan tot schorsing van de betalingsverplichting besloten worden. Betalingsschorsing geldt alleen voor die trainingen waarvoor de deelnemer zich minimaal 24 uur van tevoren heeft afgemeld.

Beƫindigen van de overeenkomst
10.1 Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

10.2 Teruggave van trainingsgeld is niet mogelijk. Uitgezonderd opzeggingen in de proefmaand.

Aansprakelijkheid
11.1
Indien een deelnemer onder behandeling is van een huisarts of specialist dient dit, ter wille van de veiligheid en verantwoordelijkheid van de deelnemer, te worden gemeld aan de fysiotherapeut.

11.2 Trainingscentrum Bleekveld is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van een deelnemer.

Zomerperiode
12.
In de zomerperiode is Trainingscentrum Bleekveld twee maanden gesloten (doorgaans juli en augustus). De einddatum van het lopende abonnement wordt dan twee maanden doorgeschoven.

Doortrainen in de zomerperiode is ook mogelijk; voor die periode dient een speciaal zomerabonnement afgesloten te worden.

Ten slotte
13.
In gevallen waar de algemene regels niet in voorzien, beslist de leiding van het Trainingscentrum Bleekveld.