Tarieven

Bent u 18 jaar of ouder, dan wordt fysiotherapie uitsluitend in een aanvullende verzekering vergoed. Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen fysiotherapie (vanaf de 21ste behandeling) vanuit het basispakket van hun zorgverzekering vergoed. Ook kinderen onder 18 jaar krijgen fysiotherapie vergoed vanuit het basispakket. Daarom is het belangrijk dat u zich aanvullend verzekert voor fysiotherapie.

Tarievenlijst
Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut ontvangt u geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoed, dat wil zeggen als u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bent. De tarievenlijst is dan voor u minder van belang.

Wanneer u wel een factuur ontvangt van uw fysiotherapeut, die u eventueel (deels) bij uw verzekeraar kunt declareren, dan is de tarievenlijst zeker van belang. Ook kan het voorkomen dat u nog behandelingen nodig hebt, die niet meer door uw zorgverzekeraar worden vergoed, omdat u het maximum te vergoeden behandelingen hebt overschreden. Voor die behandelingen krijgt u dan zelf de rekening.

U kunt de prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt.

Tarievenlijst Bleekveld 2021

Individuele Zitting Reguliere Fysiotherapie € 34,07
Individuele Zitting Manuele therapie € 44,07
Lange zitting fysiotherapie voor complexe zorgvragen € 44,07
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 58,98
Individuele zitting reguliere fysiotherapie op de werkplek (eenmalig) € 46,07
Screening fysiotherapie € 13,63
Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 41,54
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 55,17
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 41,54
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 17,26
Toeslag voor behandeling aan huis € 12,00
Toeslag voor behandeling in Instelling € 6,00
Telefonische zitting fysiotherapie € 13,63
Niet nagekomen afspraak € 25,55
Eenvoudige, korte rapporten € 28,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 45,00