Trainingsprogramma Diabetes Mellitus

Sinds september 2012 zijn wij gestart met een trainingsprogramma voor mensen met DM type II.
Het programma wordt begeleid door Linda Seton en Hayo van der Putten. Zij hebben het afgelopen jaar de nodige cursussen gevolgd en succesvol afgerond. Hieronder staat een korte beschrijving van het programma.
Mocht u willen deelnemen of vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

Definitie:

Bij DM type II kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet goed in balans houden.
Er ontstaat een insulineresistentie. De oorzaak van DM type II is nog onvoldoende bekend. Wel is bewezen dat het verminderen van het lichaamsgewicht (afvallen) en dagelijks bewegen een positief effect heeft op de bloedsuikerspiegel.

Doelgroep:

Het programma is opgesteld voor mensen met DM type II .
Om deel te kunnen nemen aan het programma dient u, ouder te zijn dan 18 jaar, niet te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)/combinorm* en gemotiveerd te zijn om te werken aan een actieve leefstijl.
Verder is het van belang dat:

  • De diagnose DM type II is gesteld door specialist of huisarts.
  • Noodzakelijke medische gegevens en noodzakelijke instroomgegevens beschikbaar zijn.

* De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNBG) is om, tenminste vijf dagen per week, 30 minuten per dag matig intensief te bewegen. Om te voldoen aan de Fitheidnorm is het nodig om drie maal per week tenminste 20 minuten intensief te bewegen. Bij de Combinorm voldoet men aan de NNGB, de Fitheidnorm of aan beide.

Doel:

Het doel van het beweegprogramma is om in zes maanden te werken naar verantwoord zelfstandig bewegen. Om op lange termijn te voldoen aan de NNGB.
Daarnaast zullen per persoon ook individuele doelen worden opgesteld op basis van persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Deze actievere leefstijl draagt eraan bij dat:

  • Het risico op complicaties van bestaande DM type II wordt geminimaliseerd.
  • U plezier krijgt in bewegen.
  • Het aantal medisch consulteren verminderd.
  • uw maximale aerobe uithoudingsvermogen wordt vergroot.
  • Het lokale en algehele uithoudingsvermogen verbeterd.

De eigen verantwoordelijkheid en motivatie zijn noodzakelijke factoren voor succes.

Programma:

Het programma duurt zes maanden. In een groep zitten vijf tot tien personen die hetzelfde streven hebben, elke week traint deze groep één keer gezamenlijk. Daarnaast is het van belang dat u enkele malen per week zelfstandig beweegt.
Er vinden tussentijds en aan het eind van het programma evaluaties plaats.

Vergoeding:

Het programma wordt volledig vergoed door Menzis in de volgende gevallen:

  • EV2: als u nog recht hebt op minimaal 6 zittingen
  • EV3: volledige vergoeding
  • EV4: volledige vergoeding.

Menzis brengt 15 euro per maand, gedurende de periode dat u deelneemt aan het programma, in rekening. Bij andere verzekeraars moeten we vooraf overleggen of zij het beweegprogramma vergoeden.