Shockwave

Sinds eind 2014 hebben we de mogelijkheid om patiënten te behandelen met shockwavetherapie. Shockwave zoals deze gebruikt wordt in de orthopedie/ fysiotherapie zou je kunnen zien als het kleine broertje van de niersteenvergruizer. Deze technologie is verder ontwikkeld in de orthopedie en nu worden er ook goede resultaten behaald bij de behandeling van chronische klachten.

Shockwave wordt onder meer ingezet bij:

  • Calcificaties (hielspoor, schouder)
  • Chronische tendinopathie (achillespees, tenniselleboog, patellapees, trochanter pijn syndroom, MTTS)
  • Myofasciale syndromen (triggerpoints)

Shockwave zorgt voor weefselregeneratie, vernietiging  van calcificaties, pijndemping door  inhibitie van pijnreceptoren .

De behandeling met shockwave is niet pijnloos.

Binnen de praktijk hebben we ook nog de mogelijkheid  om shockwave te combineren met echografie. Hierdoor kan de behandeling met shockwave nog gerichter plaatsvinden.

Echografie kan worden gebruikt als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek wanneer de resultaten uit dit onderzoek hier aanleiding toe geven. Het helpt bij de beoordeling van muskuloskelatale aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en voet/enkel.

Echografie is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam.

We rekenen geen extra kosten voor het behandelen met shockwave of het gebruik van echografie als aanvulling op het onderzoek. De behandeling wordt gedeclareerd aan de zorgverzekeraar, patiënten moeten wel aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie.